Proiectul Erasmus + Real IT

Prezentare proiect

Instituții participante

Site proiect

Anunț selecție

Rezultate selecție

Articol

Proiectul Erasmus+ KA1 „Real IT”, 2020-1-RO01-KA102-078788, este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, având un grant aprobat de 304.140 de euro și răspunde în mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consorțiului format din șase scoli din regiunea Nord-Est a României: Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău (coordonator al proiectului), Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna, Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani și Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău.

Scopul proiectului îl reprezintă cooperarea interinstituțională la nivel regional și european, în vederea creșterii calității educației oferite de școlile din consorțiu, prin dezvoltarea competențelor cheie, profesionale și personale ale elevilor, într-un mediu de lucru real, în vederea sprijinirii orientării lor către o cariera IT, în țară sau în străinătate, conform pregătirii lor inițiale.

Proiectul se va desfășura în perioada 2020-2021 și are următoarele obiective specifice: dezvoltarea de competențe profesionale informatice legate de comerțul electronic, de către 96 de elevi, de la profilul matematică-informatică, din liceele din consorțiu, prin stagii de practică de 90 ore, în companii IT dintr-o țară străină, certificate prin Europass Mobility; dezvoltarea de către cei 96 participanți elevi de competențe cheie, lingvistice, soft skills și abilități personale, printr-o primă experiență de mobilitate europeană; conștientizarea și înțelegerea de către cei 96 participanți elevi a altor culturi și a sentimentului de cetățenie activă și identitate europeană; creșterea capacității de internaționalizare a 14 instituții europene din domeniul educației și piața muncii, prin cooperare și schimb de bune practici în formarea inițială.

Grupul țintă este format elevi de clasa a XI-a, profil mate-informatică, ce susțin la finalul studiilor liceale „Atestat competențe profesionale” la disciplina informatică. Aceștia vor urma un program pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, înainte de realizarea mobilităților de formare.

În cadrul proiectului se va colabora cu cinci companii IT de primire din Spania, Portugalia și Cipru. Aceste companii, conform unui acord de învățare, vor asigura plasamentele de formare pentru elevi în scopul dobândirii de competențe profesionale de realizare a unor site-uri de comerț electronic, utilizând WordPress, XAMPP și WooCommerce. Recunoașterea competențelor participanților se va face prin documentul Europass Mobility.

Proiectul va contribui la creșterea prestigiului, a calității activităților instituțiilor din cadrul parteneriatului și la promovarea acestora în context european, la creșterea calității formării inițiale pe care o oferă și va înlesni contactul școlilor cu piața muncii europene. Proiectul va avea impact pozitiv pe plan local, prin activități de diseminare și multiplicare: ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentări și masă rotunda, la care vor participa agenți economici locali, factori de decizie, instituții de învățământ, părinți, elevi și profesori.


Parteneri:
Colegiul National ” Gheorghe Vranceanu”, Bacau,
Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Sabaoani
Colegiul Tehnic “Ion Borcea” , Buhusi
Colegiul Național „Costache Negri”, Tg Ocna
Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacau

Companii intermediare:
Universal Mobility SL, Valencia, Spania,
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia,
Rivensco Consulting LTD. Paphos, Cipru

Companii IT de primire:
Marabelia Coop., Spania
Idea y Diseña SL, Spania
Indot Studio LDA, Portugalia
Informatica e Telecomunicacoes Unipessoal LDA, Portugalia
SSM Global Training Services LTD, Cipru
Lazarou CTC, Cipru.


Anunț selecție participanți
Anunt recrutare și selecție participanți

Rezultate selecție participanți
Rezultate selecție participanți

Diseminare
Monitorul de Neamt
Site CNRV
Didactic